28/01/2018 10:46
Núi Tùng Lĩnh soi bóng nước sông La và hình thành nên đất quê Tùng Ảnh. Vùng đất bên bến Tam Soa dạt dào sóng biếc đã nuôi dưỡng nên nhiều danh nhân hóa khoa bảng nổi tiếng gần xa.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]