30/08/2020 05:19
(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, việc áp giá đền bù cho những hộ bị ảnh hưởng của Tiểu dự án đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà (Hà Tĩnh) đoạn đi qua Lộc Hà đã cơ bản hoàn tất.
Anh Tấn – Thúy Ngọc

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]