27/08/2022 05:35
(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đang dồn sức trên từng dự án để tăng khối lượng thực hiện, qua đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân hơn 8.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao trong năm 2022.
Lê Tuấn - Phan Trâm

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]