16/08/2020 05:14
(Baohatinh.vn) - Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển KT-XH, QPAN trên địa bàn tỉnh và liên kết vùng; vì vậy, cần khẩn trương đẩy nhanh thi công, đáp ứng tiến độ giải ngân.
Thanh Hoài – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]