08/04/2021 13:24
(Baohatinh.vn) - Hướng đến xây dựng nhà máy xanh, thân thiện, nhiều năm qua, Formosa Hà Tĩnh tăng cường các hoạt động phát triển hệ sinh thái, phủ xanh các diện tích đất trống. Đặc biệt là thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững.
Nhất - Giang - Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]