05/12/2017 09:44
Mặc dù đã có rất nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt của UBND huyện Lộc Hà nhằm phát triển và lấp đầy cụm CN-TTCN ở xã Thạch Kim. Tuy nhiên, do ý thức chây ỳ không hợp tác của nhiều doanh nghiệp hoặc là đưa ra nhiều đòi hỏi mà chính quyền...

Tắt [X]