05/12/2017 09:44
Mặc dù đã có rất nhiều cơ chế, chính sách linh hoạt của UBND huyện Lộc Hà nhằm phát triển và lấp đầy cụm CN-TTCN ở xã Thạch Kim. Tuy nhiên, do ý thức chây ỳ không hợp tác của nhiều doanh nghiệp hoặc là đưa ra nhiều đòi hỏi mà chính quyền không thể đáp ứng được nên sau nhiều năm hoàn thành đi vào hoạt động cụm CN-TTCN ở xã Thạch Kim vẫn vắng bóng.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]