09/05/2018 14:56
Trẻ em đuối nước đầu hè gia tăng đang đặt câu hỏi về trách nhiệm của người lớn đối với nỗi đau này. Để hạn chế nguy cơ đuối nước, rất cần sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]