15/09/2021 12:57
(Baohatinh.vn) - Trong ngày đến trường đầu tiên của năm học mới, hầu hết các trường học tại Hà Tĩnh đã tạo được nền nếp, thực hiện nghiêm quy định “5K” của Bộ Y tế.
Ngân Giang - Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]