04/03/2018 08:05
Đốt vàng mã là hình ảnh ta có thể thấy bất cứ một điểm di tích nào như: đền, chùa, miếu, phủ … Đặc biệt, trong mùa lễ hội thì hàng chục tấn vàng mã đã được sử dụng. Được biết hàng tỷ đồng đã tiêu tốn cho việc đốt vàng mã đây không chỉ là sự lãng phí mà theo các nhà nghiên cứu văn hóa thì nó còn lệch lạc về tín ngưỡng tâm linh

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]