08/11/2017 07:22
Ngày 25/10/2017, trên địa bàn huyện Hương Khê xuất hiện dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc mà nguyên nhân là do lây nhiễm từ nguồn bò dự án. Cùng với việc tập trung làm rõ trách nhiệm thì huyện Hương Khê và các cơ quan chuyên môn cũng đã tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch. Đến nay, 30 con bò đã lành bệnh, 13 con còn lại cũng đang được tiếp tục chăm sóc điều trị.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]