02/02/2018 09:24
Khai thác tiềm năng nguyên liệu trầm gió có sẵn ở địa phương, đoàn viên Nguyễn Chí Thành ở đoàn xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê đã quyết tâm khởi nghệp tại quê nhà bằng nghề sản xuất hương. Mỗi năm cung ứng cho thị trường 5 tạ hương các loại.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]