24/02/2021 05:20
(Baohatinh.vn) - Phát triển kinh tế tập thể của Hà Tĩnh năm 2021 phải đặt trong chiến lược, kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của địa phương giai đoạn 2021 - 2025; đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Anh Tấn - Thu Phương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]