05/10/2022 05:49
(Baohatinh.vn) - Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh đã có những hoạt động chuyên nghiệp, thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, đóng góp an sinh xã hội.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]