11/04/2021 05:16
(Baohatinh.vn) - Tuyến vận tải của Tân Cảng Shipping cập bến số 2, Cảng quốc tế Lào - Việt là sự cụ thể hóa “Biên bản ghi nhớ” giữa Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và UBND tỉnh Hà Tĩnh đầu năm 2021.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]