08/09/2019 05:01
(Baohatinh.vn) - Với phương châm “nước rút đến đâu giúp nhân dân đến đó”, hiện nay, trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Lộc Hà, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tham gia cùng nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
Đinh Thanh - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]