15/11/2017 07:56
Hà Tĩnh là địa phương có lợi thế về nuôi cá nước ngọt nhưng việc tiếp cận con giống là hết sức khó khăn. Trong điệu kiện đó, một mô hình sản xuất cá giống rô phi đơn tính đầu tiên tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà đã đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu của người dân về cá giống.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]