17/10/2021 05:25
(Baohatinh.vn) - Trong năm 2021, bên cạnh tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Tĩnh tiếp tục được các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]