08/01/2018 10:31
Để nâng cao giá trị thương hiệu uy tín của sản phẩm cam giòn Thượng Lộc trên thị trường tiêu thụ, nhằm thúc đẩy sản phẩm cam phát triển đem lại kinh tế cao cho người trồng cam, chuẩn bị cho niên vụ cam 2018 huyện Can Lộc đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường diện tích trồng cam theo tiêu chuẩn VietGap nâng cao chất lượng cam giòn và tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ thương hiệu cam giòn Thượng Lộc.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]