31/03/2018 22:31
Trước tình trạng học sinh phạm Luật Giao thông đường bộ mà Báo Hà Tĩnh liên tục phản ánh trong thời gian gần đây, các nhà trường và ngành công an thừa nhận một bộ phận không nhỏ học sinh nhận thức kém, không ít cố tình vi phạm ATGT.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]