28/03/2018 07:13
Có một thực tế ở một số địa phương ở Hà Tĩnh, là công trình vừa mới được nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng đã bị xuống cấp. Đặc biệt một số công trình trở thành mối hiểm họa đối với người sử dụng. Từ thực trạng này cho thấy chất lượng một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn không đạt yêu cầu. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủ quan của chủ đầu tư quản lý các công trình.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]