06/03/2018 08:27
Theo lộ trình phát triển vật liệu xây dựng của chính phủ, sau 2015 tất cả công trình xây dựng đầu tư bằng nguồn ngân sách phải sử dụng 100% vật liệu không nung. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải sử dụng 50% vật liệu không nung. Để thực hiện lộ trình này, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều nhà máy gạch không nung đang được đầu tư với quy mô lớn và công nghệ hiện đại.
Theo HTTV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]