11/12/2017 08:40
Đến nay đã gần 3 tháng kể từ khi cơn bão số 10 đổ bộ, nhiều trường học trên địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh do hư hỏng quá nặng nên đến nay vẫn chưa thể khắc phục được. Chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của các nhà trường.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]