17/06/2021 05:15
(Baohatinh.vn) - Xuyên suốt hành trình cam go chống dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh hơn 10 ngày qua là tình người thấm đẫm. Nhiều nghĩa cử cao đẹp đang được nhân lên từng ngày, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người Hà Tĩnh.
Nhóm PV - CTV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]