27/09/2017 07:28
Tụt quần ăn mừng hay xoạc bóng nhầm trọng tài đều có thể là lý do dẫn đến những chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]