06/01/2023 05:22
(Baohatinh.vn) - Để làm ra được loại nước mắm đảm bảo chất lượng phục vụ thị trường tết, các cơ sở chế biến tại xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang tập trung cao cho các công đoạn sản xuất.
Anh Tấn - Thu Trang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]