15/02/2022 14:34
(Baohatinh.vn) - Thực hiện Nghị quyết 13 và Luật HTX 2012, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ toàn diện để kinh tế tập thể phát triển như các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển; hỗ trợ KH&CN...
Lê Tuấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]