02/02/2018 07:49
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước của ý chí quyết tâm sắt đá, tinh thần quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để dành độc lập tự do được dẫn dắt soi đường, sự lãnh đạo tài tình đường lối đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đúng vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]