08/10/2017 08:23
Từ thành công qua 2 vụ nuôi ốc hương HTX Nuôi trồng thủy hải sản Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) đã mở rộng diện tích nuôi. Hiện nay, vụ thu hoạch đã bắt đầu với thu nhập sự tính lên đến tiền tỷ.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]