07/11/2017 07:56
Hiện nay, do nhiều nguyên nhân tình trạng bỏ ruộng, trả ruộng của người nông dân ngày càng gia tăng. Việc bà con nông dân bỏ ruộng đã tác động không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, gây lãng phí trong việc sử dụng quỹ đất nông nghiệp.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]