10/11/2017 07:51
Trong khi các bậc học như THPT, THCS, tiểu học đang thừa giáo viên thì bậc học mầm non lại thiếu giáo viên. Tỷ lệ giáo viên không đảm bảo các quy định của bộ giáo dục đào tạo và của UBND tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của các truồng mầm non.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]