11/01/2018 09:03
Làng Kim Nặc, thuộc tổng Thổ Ngọa xưa nay là đất Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên. Núi sông cảnh vật thuần lương, mạch đất từ bao đời nhẫn nại bắt bầu sữa mà nuôi biết bao đời lớp cần lao, thủy chung với lũy tre vườn ruộng ...

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]