19/12/2017 08:07
Theo lộ trình đã được chính phủ phê duyệt từ ngày 01/01/2018 trên phạm vi toàn quốc sẽ chấm dứt sự dụng xăng Ron92. Như vậy trên thị trường chính thức chỉ còn lại 2 loại xăng được phép kinh doanh là Ron95 và E5Ron92 được xem là nguyên liệu thân thiện với môi trường. Tại Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị cho việc kinh doanh xăng Ron95 và E5Ron92 đại trà đang trong giai đoạn cuối.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]