12/12/2017 15:02
Tình trạng bơm chích, mua bán tôm có chứa tạp chất đang “nóng” trở lại. Thực tế này cho thấy, cuộc chiến với tôm chứa tạp chất vẫn chưa có hồi kết.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]