30/07/2017 16:48
Cuộc diễn tập là phần thực binh đánh địch tiến công vào địa bàn cụm làng xã (có sử dụng đạn hơi thuốc nổ) và lượng vũ trang huyện đánh địch đổ bộ đường không sử dụng khá lớn số lượng đạn thật, hỏa lực mạnh ...

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]