09/09/2017 10:25
Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp chiều 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu, đề phòng thời tiết xấu có thể xảy ra; sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để giữ vững thương hiệu cây ăn quả Hà Tĩnh.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]