08/08/2016 16:37
Để “chuẩn hóa” quy trình lừa đảo, Nguyễn Đức Mậu đã thuê đánh máy nội dung, làm giả con dấu, chữ ký. Sau đó, Mậu ra Bưu điện Hà Tĩnh, Hà Nội lần lượt gửi từng giấy thông báo theo từng nội dung của các cơ quan Sở, Bộ LĐ-TB&XH về cho các đối tượng người có công...

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]