21/07/2017 14:17
Để “săn” được vẹm xanh dưới lòng sông Ngàn Trươi, các “lặn thủ” ở Hương Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh), phải ngụp lặn hàng tiếng đồng hồ dưới đáy sông mới có thể bắt được loại thủy sản giàu hàm lượng dinh dưỡng này.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]