23/09/2021 08:16
(Baohatinh.vn) - Sự ra đời của Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học” đã mở ra cơ hội đến với giảng đường, chắp cánh ước mơ cho nhiều học sinh nghèo ở Hà Tĩnh.
Anh Tấn – Ngân Giang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]