29/03/2019 06:20
(Baohatinh.vn) - Tự ý đưa thêm các hộ cận nghèo vào danh sách không thông qua bình xét, ghép các nhân khẩu mới vào hộ cận nghèo, cắt những hộ đáng ra là hộ nghèo ra khỏi danh sách... Đó là những việc làm trái quy định của ông Dương Đại Nghĩa - Trưởng thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]