09/07/2020 16:40
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Đại tá Hà Học Chiến - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ với số phiếu bầu đạt 100%.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]