09/11/2017 08:38
Cam Thượng Lộc hay cam Vũ Quang đều đã xây dựng được thương hiệu cho riêng mình nhưng cam Khe Mây thì lại chưa. Trăn trở với thực trạng này, người trồng cam ở xã Hương Đô và một số doanh nghiệp đang có nhiều hoạt động đẻ quảng bá xây dựng thương hiệu.

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]