09/10/2020 05:00
(Baohatinh.vn) - Tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; đào tạo, phát triển nhân lực; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám, chữa bệnh... là những mục tiêu đặt ra đối với ngành y tế Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]