03/05/2021 20:14
(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện khai báo y tế điện tử trong quá trình đi và đến các địa điểm nơi công cộng thông qua quét mã QR Code sẽ giúp mỗi người dân Hà Tĩnh chủ động trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]