09/09/2021 05:04
Thông điệp 5T bao gồm “Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã” đối với các xã, phường tăng cường giãn cách xã hội.
Nguồn: SK&ĐS

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]