(Baohatinh.vn) - Cụ thể hóa chủ đề chuyên đề năm 2020 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của trung ương, Hà Tĩnh xây dựng chủ đề: “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Hà Tĩnh xây dựng chủ đề trong học tập và làm theo Bác

Cụ thể hóa chủ đề chuyên đề năm 2020 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của trung ương, Hà Tĩnh xây dựng chủ đề: “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2020, chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hà Tĩnh xây dựng chủ đề trong học tập và làm theo Bác

Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức lớp cốt cán cấp tỉnh nghiên cứu, học tập chuyên đề theo hình thức tiếp sóng trực tuyến.

Theo đó, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức lớp cốt cán cấp tỉnh nghiên cứu, học tập chuyên đề theo hình thức tiếp sóng trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020, tỉnh đã xây dựng chủ đề riêng: “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị Trần Phú tham mưu biên soạn tài liệu chủ đề.

Hà Tĩnh xây dựng chủ đề trong học tập và làm theo Bác

Công an huyện Thạch Hà tổ chức học tập quán triệt nội dung chuyên đề học Bác năm 2020.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, cấp huyện và cấp cơ sở (các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp) tổ chức học tập hoàn thành trước 15/2/2020. Khuyến khích các đơn vị mở rộng thành phần để có nhiều cán bộ, đảng viên, nhân dân được tiếp thu nội dung chuyên đề.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị gắn việc học tập nội dung chuyên đề với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các phong trào thi đua của đơn vị; xây dựng điển hình; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại kết quả cụ thể…

Hà Linh


Hà Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]