Nằm trên dải đất hẹp miền Trung nhiều nắng gió lắm bão giông, Phụ nữ Hà Tĩnh nói chung, các cấp Hội phụ nữ nói riêng gặp nhiều khó khăn về đời sống và việc làm. Không bó tay trước trở ngại, những người phụ nữ trên quê hương Xô-viết đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa XIII, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, QPAN tỉnh nhà.

Phụ nữ Hà Tĩnh phát huy truyền thống đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới

Nằm trên dải đất hẹp miền Trung nhiều nắng gió lắm bão giông, Phụ nữ Hà Tĩnh nói chung, các cấp Hội phụ nữ nói riêng gặp nhiều khó khăn về đời sống và việc làm. Không bó tay trước trở ngại, những người phụ nữ trên quê hương Xô-viết đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh khóa XIII, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, QPAN tỉnh nhà.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, chị em đều phát huy tiềm năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp ngày càng nhiều vào công cuộc đổi mới.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế do chị em làm chủ nhanh chóng tiếp cận cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội

Với lực lượng 3.416 hộ kinh doanh cá thể do nữ đứng chủ, 725 nữ giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp và hàng ngàn lao động, chị em đã nhanh chóng tiếp cận cơ chế thị trường, mạnh dạn đổi mới phương thức quản lý, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chị em đã nỗ lực chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể hiện được tình yêu thương, trách nhiệm, lòng nhân hậu, đức hy sinh, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tỉnh.

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Dân vận khéo”, đề án “Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH”, các cấp hội phụ nữ, nữ công, đơn vị trực thuộc đã xây dựng khung tiêu chuẩn đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, thực hành tiết kiệm theo gương Bác; phát động phong trào đọc sách báo để làm giàu kiến thức; nâng cao chất lượng giờ làm việc, giảm thời gian hội họp, cải tiến việc đi cơ sở nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/T.U của BTV Tỉnh ủy... Kết quả nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã xây dựng trên 700 mô hình làm theo gương Bác; tiết kiệm trên 10 tỷ đồng, quyên góp 190 tấn gạo, làm 205 nghìn tấn phân xanh, 40.000 ngày công, giúp đỡ 12.560 hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo.

Hội đã xây dựng, triển khai dự án “Nâng cao các quyền cho phụ nữ và trẻ em” nhằm thúc đẩy việc thực thi chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em ở cộng đồng. Các cấp hội đã làm tốt vai trò đại biểu HĐND, hội đồng tư vấn, các ban chỉ đạo, ban đại diện, hội thẩm nhân dân các cấp; tích cực phối hợp giải quyết đơn, thư, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; vận động phụ nữ tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Nét mới trong phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua là việc thực hiện Nghị quyết 08 của BCH Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Hội đã vào cuộc nhanh, phát động đợt tuyên truyền cao điểm về NTM tại 48/48 xã điểm; xây dựng mô hình phát triển kinh tế, gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; nhà mẫu, vườn mẫu, gia đình NTM tiêu biểu; “Chi hội xanh - sạch - đẹp”, tổ hợp chăn nuôi an toàn...

Hội LHPN hiện đang quản lý, tín chấp 1.707 tỷ đồng cho 132 ngàn lượt hộ vay phát triển kinh tế (tăng trên 1.000 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ). Đến nay, các cấp hội đã xây dựng được 275 nhóm tương hỗ, hiệp hội, tổ hợp tác, hợp tác xã, 11 CLB nữ doanh nhân. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững được triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, tập trung hướng về các xã nghèo, xã khó khăn.

Nguồn vốn tín dụng tiết kiệm giúp chị em nông thôn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống

Nhiệm kỳ qua có 35.097 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, trong đó 55% thoát nghèo, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 39% (năm 2006) xuống còn 23,9% (năm 2011). Những tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng xuất hiện ngày càng nhiều. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sống cho phụ nữ cũng được các cấp hội đặc biệt chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh có 722 mô hình CLB, trong đó nhiều CLB hoạt động có hiệu quả.

Một hoạt động đầy tình nhân ái, thể hiện sự sáng tạo của phụ nữ Hà Tĩnh trong trận lũ lịch sử năm 2010 đã làm lay động trái tim đồng bào cả nước, đó là phong trào “Nắm cơm tình nghĩa” kịp thời động viên, chia sẻ, cứu trợ bà con vùng lũ. Hội đã tích cực huy động nguồn lực trên 8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công giúp đỡ phụ nữ khó khăn khắc phục hậu quả mưa lũ, phát động cán bộ, hội viên và nữ công nhân lao động hỗ trợ xây mới 516 “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm công đoàn” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 9 tỷ đồng... Thông qua các hoạt động đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội phụ nữ trong toàn tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ 2011-2016, phụ nữ Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: 82% cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua và tiêu chí các cuộc vận động; 100% tổ chức hội thực hiện tốt chức năng, tham mưu, giám sát các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em; 80% trở lên phụ nữ được tuyên truyền, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt; 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tăng dư nợ bình quân hàng năm do Hội tín chấp 7-8%; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội giúp đỡ; mỗi năm có ít nhất 500 phụ nữ được đào tạo, tư vấn chuyển đổi nghề; trong đó trên 50% có việc làm. Tăng 5% hộ phụ nữ sản xuất hàng hóa, sản phẩm sạch chất lượng cao, thân thiện môi trường; phát triển 5% doanh nghiệp do phụ nữ đứng chủ; trên 50% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tham gia hệ thống “CLB doanh nhân nữ”; trên 95% cán bộ hội chủ chốt 3 cấp đạt chuẩn chức danh; 90% trở lên cơ sở hội đạt xuất sắc, vững mạnh; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt trên 80%. 100% hội phụ nữ xã, chi hội xây dựng được quỹ hội ít nhất 2 triệu đồng/năm…

Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, truyền thống đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới, các tầng lớp phụ nữ Hà Tĩnh xác định luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo... thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Nguyễn Thị nguyệt

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh


Nguyễn Thị nguyệt
Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]