(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã, Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các chủ rừng trên địa bàn về việc bổ cứu các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã, Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các chủ rừng trên địa bàn về việc bổ cứu các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ luôn ở mức cao từ 38 đến 400C, cấp dự báo cháy rừng ở Cấp IV - V (cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm), trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Vũ Quang đã xảy ra một số vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn về tài nguyên rừng, đặc biệt là vụ cháy rừng tại tiểu khu 226, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê vào ngày 23/5/2014 với diện tích rừng bị cháy 15,8ha, diện tích rừng bị thiệt hại 4,74ha; vụ cháy rừng tại tiểu khu 312D xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn vào ngày 1/6/2014 với diện tích rừng bị cháy 15,5ha, diện tích rừng bị thiệt hại 6,98ha.

Một vụ cháy thực bì và rừng keo ở Vũ Quang

Theo dự báo của TTKTTVQG và thông báo của Bộ NN&PTNT, thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục kéo dài xảy ra trên diện rộng; Hà Tĩnh là 1 trong 7 tỉnh trên cả nước có cấp dự báo cháy rừng luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi toàn tỉnh, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo chính quyền địa phương, chủ rừng, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân;

Kiểm tra, rà soát Phương án PCCCR của từng địa phương, đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ kịp thời; phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để tổ chức lực lượng trực gác, đặc biệt là tại các khu rừng dễ cháy, gần dân, có nguy cơ cháy cao phải trực gác 24/24 giờ để kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không cho người ra vào rừng; phát hiện sớm, dập tắt ngay các vụ cháy khi mới phát sinh và báo cáo kip thời;

Thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc tổ chức thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng và các đơn vị cơ sở; chỉ đạo chủ rừng và chính quyền địa phương huy động lực lượng bảo vệ rừng, dân quân tự vệ, Kiểm lâm địa bàn, bố trí, phân công thường xuyên trực gác; vào những thời gian cao điểm nắng nóng, nghiêm cấm mọi người dân, chủ rừng xử lý đốt thực bì để trồng rừng;

Phải tổ chức họp bổ cứu, rút kinh nghiệm nghiêm túc các vụ cháy rừng vừa qua để chỉ đạo phòng chống có hiệu quả trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo Công an huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương, Kiểm lâm điều tra làm rõ nguyên nhân, diện tích thiệt hại và đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật;

Địa phương nào để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà phát hiện chậm, không báo cáo hoặc báo cáo chậm, chậm trễ trong huy động, chỉ huy lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng, làm lây lan cháy rừng, gây thiệt hại theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh.

"Chủ rừng, địa phương nào để xảy ra cháy rừng trên địa bàn mà không phát hiện, báo cáo và tổ chức "4 tại chỗ" cứu chữa kịp thời, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật".
Các đơn vị chủ rừng cần rà soát lại phương án PCCCR của đơn vị; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo kịp thời chữa cháy rừng theo phương án "4 tại chỗ"; xác định các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy, bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm bố trí, phân công lực lượng tăng cường trực gác 24/24 giờ; kiểm tra, kiểm soát và phát hiện sớm các vụ cháy khi mới phát sinh;

Phân công trực gác phòng cháy, chữa cháy rừng thường xuyên, khi phát hiện các vụ cháy, chủ rừng phải có phương án huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị và thống nhất chỉ huy chữa cháy kịp thời; trường hợp bất khả kháng phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo cấp trên để kịp thời huy động lực lượng ứng cứu;

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT kiểm tra, xác định các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để chủ động phương án phòng cháy và ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra;

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng thường trực BCĐ tỉnh) thường xuyên theo dõi, cập nhật về tình hình thời tiết để thông báo về cấp dự báo cháy rừng. Tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin về cháy rừng của các địa phương, chủ rừng, báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo, xử lý; bố trí 100% quân số trực tại cơ quan sẵn sàng chữa cháy khi xảy ra cháy rừng; phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCCR, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Tổ chức kiểm tra thực tế công tác PCCCR của các chủ rừng; chỉ đạo các chủ rừng bố trí lực lượng trực gác lửa rừng 24/24 giờ tại các khu rừng trọng điểm dễ cháy, phát hiện các điểm phát lửa kịp thời, tổ chức chữa cháy hiệu quả. Dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn PCCCR ở các khu rừng trọng điểm, nguy cơ cháy cao.

Tham mưu triển khai tốt Phương án số 13/PA-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2014; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để huy động ứng cứu kịp thời; khi có lệnh điều động phải kịp thời trợ giúp các địa phương chữa cháy...

Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh chủ động thực hiện tốt Phương án số 13/PA-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp, tham gia ứng cứu chữa cháy rừng kịp thời khi có lệnh điều động. Đặc biệt, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

Các thành viên Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, địa bàn phân công, tăng cường chỉ đạo cơ sở, giám sát, kiểm tra và bổ cứu kịp thời việc thực hiện Phương án PCCCR của địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả và tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý các trường hợp khẩn cấp theo quy định.

Sở TT&TT chỉ đạo Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh chủ động phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi cục Kiểm lâm) tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, hướng dẫn chủ rừng và nhân dân thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng; thường xuyên cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng...

Khi có cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cần báo cáo kịp thời cho Văn phòng Thường trực BCĐ tỉnh theo số điện thoại: 0913045299 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng ứng cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết.

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]