(Baohatinh.vn) - Hôm nay (20/11), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp tiếp tục thảo luận Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ và BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nội dung trọng tâm về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa

Hôm nay (20/11), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp tiếp tục thảo luận Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ và BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nội dung trọng tâm về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn điều hành phiên họp

Buổi sáng, BTV Tỉnh ủy tập trung thảo luận, góp ý Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ và BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Về xây dựng quy chế làm việc, sau khi lấy ý kiến của BTV, BCH, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhận được 32 ý kiến góp ý. Quan điểm chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BCH Đảng bộ tỉnh về KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng và các tổ chức hệ thống chính trị giữa 2 kỳ đại hội bằng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định…, đồng thời tổ chức kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định đó.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Hà Văn Thạch: Quan điểm xây dựng quy chế làm việc phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của BCH Đảng bộ tỉnh về KTXH – ANQP, xây dựng Đảng và các tổ chức hệ thống chính trị

Cơ sở xây dựng quy chế làm việc theo điều lệ, quy định của trung ương trên cơ sở kế thừa những quy chế trước đây (quy chế 52) chỉ làm rõ, bổ sung thêm một số quy định mới của trung ương và nghiên cứu tham khảo quy chế của một số tỉnh bạn.

Dự thảo quy chế có 5 chương, 28 điều, trong đó nêu rõ nguyên tắc chung, trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp công tác, chế độ làm việc của BCH, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Tiếp đó, đại biểu nghe Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ và BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều chương trình, kế hoạch, nội dung trọng tâm, trọng điểm được xác định rõ, chi tiết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Chương trình là căn cứ để các cấp, các ngành xây dựng chương trình hành động của mình nhằm cụ thể hóa xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư phát triển theo chức năng nhiệm vụ.

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu có tính hệ thống, tổng hợp, trọng tâm tạo sự thống nhất trong các cấp, các ngành tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các phương hướng nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Tú Anh: Để hoàn thành chỉ tiêu KT-XH năm 2016 cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; đa dạng hóa hình thức thu hút đầu tư và loại hình đầu tư; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ xây dựng NTM; đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm.

Chương trình thể hiện đầy đủ, toàn diện định hướng phát triển KT-XH 5 năm tới, đồng thời cụ thể các nội dung trọng tâm của nghị quyết và lộ trình thực hiện hàng năm theo các chương trình, dự án, đề án trong 5 năm (2016-2020). Triển khai thực hiện các khâu đột phá phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Giám đốc Sở Tài chính - Nguyễn Trọng Sơn: Năm 2016 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách 2010-2016, bên cạnh những thuận lợi thì ngân sách đang đứng trước những khó khăn. Với tinh thần đó, đặt ra việc hoạch định dự toán ngân sách năm 2016 là rất quan trọng, vừa mang ý nghĩa ngắn hạn và dài hạn; có quan hệ chặt chẽ đối với phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn đến 2020.

Báo cáo về công tác thu, chi ngân sách năm 2015 nêu rõ, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự quyết tâm của ngành thuế và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị nên công tác thu ngân sách có nhiều chuyển biến tích cực và sẽ phấn đấu thu đạt mức cao nhất so với dự toán giao.

Báo cáo cũng phân tích, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong thu ngân sách, nếu không tiếp tục có những giải pháp quyết liệt sẽ không đạt theo dự toán đã giao đầu năm.

Chiều nay, các BTV Tỉnh ủy tiếp tục thảo luận về các nội dung trên.

Thanh Hoài - Mai Thủy


Thanh Hoài - Mai Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]