Cập nhật: 18:49 05/08/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần nhấn mạnh yếu tố phát triển kinh tế biển; xác định rõ hướng nông thôn kết nối đô thị, cụ thể là đô thị du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho rằng chủ đề Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần nhấn mạnh yếu tố phát triển kinh tế biển; xác định rõ hướng nông thôn kết nối đô thị, cụ thể là đô thị du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Chiều 5/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Lộc Hà đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức.

Công tác nhân sự cấp ủy cho đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở được chỉ đạo quyết liệt và thực hiện các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đến ngày 30/6, tất cả 30/30 đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công, trong đó có 2 đại hội điểm.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Đến ngày 17/7, toàn huyện đã đăng ký 59 công trình, sản phẩm chào mừng đại hội với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng, trong đó có 30 công trình gắn biển chào mừng đại hội.

Về Dự thảo Báo cáo chính trị, sau khi lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh và cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đến nay đã hoàn thành. Bố cục báo cáo gồm 2 phần với tổng dung lượng gần 35 trang.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng dịch vụ, thương mại, du lịch; đảm bảo quốc phòng – an ninh; giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Dự thảo cũng đề ra 3 mũi đột phá, 26 chỉ tiêu cụ thể và 20 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Về đề án nhân sự, đến nay đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Theo đó, cơ cấu dự kiến của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 35 đồng chí, BTV Huyện ủy gồm 11 đồng chí.

Cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, lợi thế

Theo thẩm định của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu. Bố cục, kết cấu khá cân đối, đã khái quát được những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, có số liệu phân tích cụ thể; bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo thẩm định Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà.

Phần đánh giá hạn chế, khuyết điểm trong Dự thảo Báo cáo cơ bản đảm bảo khách quan, thẳng thắn. Phương hướng, mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm. Chủ đề đại hội bao quát, thể hiện được nội dung cốt lõi và mục tiêu, nhiệm vụ của huyện nhiệm kỳ tới.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Chủ đề cần sửa lại là “tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng” thay cho “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ”; đồng thời bổ sung yếu tố sáng tạo. Nhiệm vụ đột phá thứ nhất cần sửa lại ngắn gọn hai ý là cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tuy vậy, Dự thảo Báo cáo chưa xác định phương châm của đại hội; phần đánh giá chung cần rà soát, bổ sung, đánh giá cụ thể về một số kết quả, ưu điểm; thẳng thắn làm rõ hơn những khuyết điểm, hạn chế; tổng kết cách làm hay, sáng tạo để đúc rút bài học kinh nghiệm sát thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Phần phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ tới trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Lộc Hà cần tách làm 2 mục, không gộp chung; trong phần mục tiêu, có từng chỉ tiêu cụ thể.

Các đại biểu cho rằng, phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, lợi thế của huyện để đề ra mục tiêu có tính phấn đấu cao.

Đồng thời, xem xét, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm; diễn đạt khái quát hơn về quan điểm, định hướng xây dựng NTM giai đoạn 2020 – 2025 trước khi đi vào nội dung giải pháp cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Dự thảo Báo cáo chính trị đã trình bày đầy đủ, làm rõ trọng tâm, có định hướng, rõ nét. Tuy nhiên, cần chuẩn hóa, chỉnh lại một số câu từ, nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: 3 mũi đột phá cần sửa đổi, bổ sung. Đột phá thứ nhất là về cán bộ. Thứ hai là về phát triển kinh tế biển. Thứ ba là xây dựng đô thị du lịch.

Về dự báo tình hình, cần nhấn mạnh thêm tiềm năng lợi thế phát triển đô thị du lịch – dịch vụ. Chủ đề đại hội cần nghiên cứu bổ sung nội dung phát huy tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng, chủ đề đại hội cần nghiên cứu lại, đi thẳng vào vấn đề, không nói chung chung là phát triển kinh tế - xã hội.

Về báo cáo kiểm điểm, các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo, song cũng đề nghị huyện quan tâm thêm một số nội dung như: làm rõ hơn về vai trò của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phân tích, đánh giá rõ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ…

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Nguyên nhân, tồn tại về kinh tế - xã hội, Lộc Hà cần chỉnh sửa lại theo hướng đánh giá, nhìn nhận về nội tại. Các nội dung về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và lĩnh vực kinh tế - xã hội trong báo cáo sắp xếp theo trình tự phù hợp.

Phần hạn chế, cần đề cập sâu hơn việc nắm bắt tình hình chưa kịp thời; gặp việc mới, việc khó chưa thực sự chủ động; công tác quản lý về tôn giáo chưa tốt; an ninh nông thôn vẫn còn những tiềm ẩn; mô hình sản xuất kinh tế chưa rõ và hơi ít.

Số lượng bài học kinh nghiệm cần tăng thêm, bổ sung bài học về sự đoàn kết trong đảng và tranh thủ được sự quan tâm của con em quê hương.

Phần phương hướng, cần có dự báo về tình hình thế giới, khu vực. Khâu đột phá, cần làm rõ về khai thác kinh tế biển, tận dụng lợi thế không gian gần với Nghi Xuân và thành phố để phát triển toàn diện hơn.

Việc tổ chức đại hội, rút kinh nghiệm từ các huyện đã đại hội, điều hành phiên khai mạc chính thức sao cho phù hợp, lưu ý các biện pháp đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Xác định rõ hướng nông thôn kết nối đô thị du lịch

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá: trong điều kiện khó khăn (là địa phương nằm trong nhóm 4 đơn vị khó khăn của tỉnh), huyện Lộc Hà đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị và nội dung báo cáo cho đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, báo cáo kiểm điểm và báo cáo chính trị phải trình bày theo quy định mới. Trong thời gian ngắn từ nay đến đại hội, huyện cần tập trung tối đa, tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh lại các văn bản.

Bí thư Tỉnh ủy: Lộc Hà cần khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế biển

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yếu tố quan trọng trong mũi đột phá của Lộc Hà nhiệm kỳ tới là xây dựng đội ngũ cán bộ.

Đánh giá nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh Lộc Hà đã dồn sức thu hút các nguồn lực, đặc biệt là từ Tập đoàn Vingroup trong phát triển khu dịch vụ Vinpearl Cửa Sót. Bên cạnh đó, mặc dù điều kiện còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người vẫn cao hơn bình quân của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra những nội dung còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng như: đoàn kết, thống nhất, phê bình và tự phê bình; Đảng lãnh đạo Nhà nước và vai trò quản lý Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là quản lý đất đai…

Về chủ đề đại hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Lộc Hà cần điều chỉnh lại, làm rõ nét hơn. Trong đó, thành tố thứ nhất phải là “xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; thành tố thứ hai đề cập về vấn đề dân chủ và đoàn kết.

Đặc biệt, chủ đề cần nhấn mạnh yếu tố phát triển kinh tế biển; xác định rõ hướng nông thôn kết nối đô thị, cụ thể là đô thị du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh trong 3 mũi đột phá cho nhiệm kỳ tới, yếu tố quan trọng nhất của Lộc Hà là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tin liên quan:

Ngọc Loan - Thái Oanh


Ngọc Loan - Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]