(Baohatinh.vn) - Sáng 6/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Quang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 75 đảng viên mới.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 75 đảng viên mới

Sáng 6/6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Quang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 75 đảng viên mới.

boi duong ly luan chinh tri cho 75 dang vien moi

Trong thời gian 1 tuần, các đảng viên mới được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản với 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Quang sẽ tổ chức kiểm tra vấn đáp để cấp chứng chỉ.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ giúp các đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên để từ đó phấn đấu, rèn luyện trở thành người đảng viên chính thức trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuân Hoàn – Anh Dũng


Xuân Hoàn – Anh Dũng


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]